Hur naturlig är du?

Jag har blivit utmanad av coola Vacker & underbar – dags att blotta sanningen!

 

Du har….
(x) Mas­cara över 100 kr
(x) En plat­tång
(x ) En lock­tång
(x) Design­parfym
(x) Foun­da­tion över 200 kr
(x) Ögon­frans­bö­jare
(x) Olika bort­tagn­ingsmedel
(x) Speciell hår­bal­sam i en sprayflaska
(x) Läppglans över 100 kr
(x) Hårin­pack­n­ing
( ) Body­but­ter
(x) Body­lo­tion
(x) Parfym över 300 kr
Summa = 12

Du …
( ) Använ­der locktång/plattång varje dag
(x) Använ­der fon­da­tion varje dag
(x) Använ­der mas­cara varje dag
( ) Använ­der kajal varje dag
(x) Använ­der läppglans varje dag
( ) Använ­der body­but­ter varje dag
( ) Använ­der body­lo­tion varje dag
(x) Använ­der ansik­t­srengöring varje dag
( ) Använ­der hårin­pack­n­ing varje dag
( ) Använ­der hår­spray varje dag
( ) Trä­nar på gym
( ) Klip­per dig varannan/varje månad
Summa = 4

Du har…
( ) Tonat håret
(x) Fär­gat håret
( ) Hår­för­längn­ing
( ) Pier­cat dig
( ) Tat­uerat dig
(x ) Tagit hål i öro­nen
Summa = 2

Totalt: 18 poäng

0–10 Den naturliga naturli­gaste tje­jen.
10–15 Kon­st­gjord behand­lad blomma.
15–20 Kanariefågel i nordisk miljö.
20– 25 Du är en fryst jordgubbe.
25–30 Bar­bi­edocka. Bara plast.

Haha, ja där ser man! Vill minnas att jag har fyllt i den här någon gång tidigare men det måste ha varit för flera år sedan, minns inte hur resultatet blev då… Nu utmanar jag Heartcore-tjejerna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.