3 thoughts on “Påminnelse!

  1. Jag vet! Det är en citrusskalare. Sätt den på exempelvis långfingret, med pliggen inåt. Sen är det bara att trycka mot apelsinen och göra rispor i skalet. Sen är det 100gånger enklare att skala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.